Τράπεζα θεμάτων

Αναζήτηση θεμάτων από την τράπεζα: Αναζήτηση θεμάτων – Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (iep.edu.gr)

 

Η Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.) αφορά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις κάθε τύπου Λυκείου. Αποτελεί ένα «αποθετήριο» εξεταστικών αντικειμένων (θεμάτων), αξιολογημένων από επιστημονικές ομάδες που επιλέγονται από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. ύστερα από δημόσια πρόσκληση. Η καταχώριση, αποθήκευση και ανάκληση κάθε αντικειμένου γίνεται με βάση συγκεκριμένες δομημένες πληροφορίες (μεταδεδομένα). Οι πληροφορίες αυτές συνδέονται με την εξεταστέα ύλη, τη διδακτική ενότητα και τους εκπαιδευτικούς στόχους του κάθε θέματος.

Η Τ.Θ.Δ.Δ. είναι ανοιχτή και προσβάσιμη στο σύνολό της σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, εκπαιδευτικούς και μαθητές, αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα. Η δημιουργία και η λειτουργία της αποτελούν σημαντικό εργαλείο οργάνωσης και διαχείρισης της διαδικασίας αξιολόγησης των μαθητών και μαθητριών ως αναπόσπαστης συνιστώσας του εκπαιδευτικού έργου. Πρόσβαση έχουν οι εκπαιδευτικοί και οι σχολικές μονάδες που καλούνται να εφαρμόσουν την Τράπεζα Θεμάτων στις γραπτές Προαγωγικές και Απολυτήριες Εξετάσεις κάθε τύπου Λυκείου, ενώ μεγάλης σημασίας είναι και η πρόσβαση των ίδιων των μαθητών σε αυτή, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εξασκηθούν στον συγκεκριμένο τύπο θεμάτων στα οποία θα κληθούν να αξιολογηθούν.

Σε γενικότερο επίπεδο, αποτελεί μια δεξαμενή γνώσης, εμπειρίας, διδακτικών πρακτικών, καθώς και ανατροφοδότησης εκπαιδευτικών και μαθητών. Η ελεύθερη προσβασιμότητα σε αυτήν ενισχύει τον ανατροφοδοτικό χαρακτήρα της, καθώς δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησής της για τον σχεδιασμό πρακτικών διαμορφωτικής αξιολόγησης. Επιπλέον, ο διαρκής εμπλουτισμός της με θέματα συγκεκριμένων προδιαγραφών προσδίδει στην Τ.Θ.Δ.Δ. επιμορφωτικό χαρακτήρα, υποστηρίζοντας τους/τις εκπαιδευτικούς και συμβάλλοντας στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου.

Νομικό Πλαίσιο – Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (iep.edu.gr)

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση