Για τα αγόρια: «Προσέλκυση-Επιλογή-Κατανομή Στρατιωτικού Προσωπικού» (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2005)Λήψη αρχείου

1η διευκρίνηση: Προσέλκυση-Επιλογή-Κατανομή Στρατιωτικού Προσωπικού» (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2005)Λήψη αρχείου

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση