Εκπαιδευτικοί

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΛΑΤΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ: ΤΣΙΝΑΚΗ ΝΙΚΗ, ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

Θεολόγοι Κονιδάρης Δημήτριος
Φιλόλογοι Βασιλοπούλου Καλλιόπη

Βίτσα Σταυρούλα

Ηλιοπούλου Μαρία

Καπελιώτη Μαρία

Κριάλη Σοφία

Μπινιάρη Γεωργία

Νικολακοπούλου Ευαγγελία

Ντόγκα Ακριβούλα

Παλαμά Φατούση Ιωάννα

Παπαδάτου Θεοδώρα Μαρία

Σακαλτρά Σουλτάνα (ειδικής αγωγής)

Μαθηματικοί Κατσούλης Γεώργιος

Λάττας Κυριάκος

Παπουτσάκη Χριστίνα

Πατεράκης Στυλιανός (ειδικής αγωγής)

Σπυριδάκης Μιχαήλ

Τσάκος Δημήτριος

Χριστοδούλου Ελευθέριος

Φυσικοί – Χημικοί –

Φυσιογνώστες –

Βιολόγοι – Γεωλόγοι

Γκουβιέρου Ναταλία

Μπότσας Γεράσιμος

Μπυρού Ελπίδα (ειδικής αγωγής)

Ναούμ Φωτεινή

Παππά Αλίκη (ειδικής αγωγής)

Προβατίδου Σταυρούλα

Σιωμής Σωτήριος

Σμπιλή Μαρία

Χρυσικόπουλος Νικόλαος

Αγγλικής Φιλολογίας Κούκη Ελισάβετ

Παπαλαυρεντίου Δαμασκηνή

Γαλλικής Φιλολογίας Σταυρακόγλου Στέλλα
Γερμανικής Φιλολογίας Νίκα Θεοδούλη
Καλλιτεχνικών  
Οικονομολόγοι Δοκιμάκη Σοφία
Κοινωνικών Επιστημών Τσινάκη Νίκη
Φυσικής Αγωγής Κουσκούκης Επαμεινώνδας

Τσάλτας Φώτιος

Πληροφορικής Γαβριήλ Εμμανουήλ

Μπουκουβάλας Λάμπρος

Κοινωνικοί Λειτουργοί Λομβάρδου Ζωή-Φραντζέσκα
Ψυχολόγοι Παπαμαργαρίτη Βασιλική