Διευκρίνηση για τις απουσίες λόγω γρίπης

Διευκρινιστική Εγκύκλιο (Φ1/28838/Δ2) απέστειλε το υπουργείο στις σχολικές μονάδες Δ.Ε  για τη δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών λόγω γρίπης.

Ως έναρξη εφαρμογής της Εγκυκλίου για τις απουσίες των μαθητών λόγω γρίπης ορίζεται ο μήνας Ιανουάριος. Με νεότερη εγκύκλιο θα οριστεί η λήξη της.

Το υπουργείο πριν λίγες ημέρες, είχε αποστείλει εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία οι απουσίες των μαθητών, που οφείλονται στην έξαρση της εποχικής γρίπης, δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον οι κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι, εάν είναι ενήλικοι, προσκομίσουν στη σχολική μονάδα πρόσφατη βεβαίωση/γνωμάτευση δημοσίου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, στην οποία να αναγράφεται ο λόγος και η επιβεβλημένη διάρκεια απουσίας από το σχολείο.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση