Αρχεία για 28 Οκτωβρίου 2020

Οκτ 28 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΝ

Άρθρο 29 Ενημέρωση γονέων – Υποχρεώσεις γονέων μαθητών/τριών που απουσιάζουν 1) Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο […]

7 Σχόλια

Οκτ 28 2020

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗ-ΑΠΟΥΣΙΕΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31 Μαΐου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ Αρθρο 23: Φοίτηση 1) Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών/τριών των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων,Γυμνασίων ΕΑΕ, Λυκείων ΕΑΕ, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. εξαρτάται εκτός από την επίδοση τους κι από την τακτική τους φοίτηση στο σχολείο […]

7 Σχόλια