Αρχεία για Οκτώβριος 2020

Οκτ 28 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΝ

Άρθρο 29 Ενημέρωση γονέων – Υποχρεώσεις γονέων μαθητών/τριών που απουσιάζουν 1) Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο […]

7 Σχόλια

Οκτ 28 2020

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗ-ΑΠΟΥΣΙΕΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31 Μαΐου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ Αρθρο 23: Φοίτηση 1) Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών/τριών των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων,Γυμνασίων ΕΑΕ, Λυκείων ΕΑΕ, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. εξαρτάται εκτός από την επίδοση τους κι από την τακτική τους φοίτηση στο σχολείο […]

7 Σχόλια

Οκτ 25 2020

Κοινωνική λειτουργός στη σχολική μονάδα μας.

Κοινωνική Λειτουργός στη σχολική μονάδα μας. Η Σχολική μονάδα   υποστηρίζεται κάθε  Παρασκευή & από τον Νοέμβριο  κάθε Τετάρτη-Παρασκευή  ώρες  8.15-12.30 καθ’ όλη την σχολική  χρονιά 2020-2021 από την Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ), η οποία αποτελεί Πρωτοβάθμιο Όργανο του Υπουργείου Παιδείας για την Εκπαιδευτική και Διαγνωστική Αξιολόγηση και Υποστήριξη των αναγκών των μαθητών […]

7 Σχόλια

Οκτ 21 2020

Κανονισμός λειτουργίας σχολείου

Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου Το σχολείο ως μικρογραφία της κοινωνίας, έχει ως ρόλο του  να προετοιμάζει τους νέους ώστε να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία που θα τους υποδεχθεί. Επομένως, και η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής, στοχεύοντας στη δημοκρατική διαπαιδαγώγηση των νέων, οφείλει να διέπεται από ορισμένους κανόνες που απορρέουν από τη νομοθεσία, από τις αποφάσεις […]

7 Σχόλια

Οκτ 20 2020

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 5 ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ/ΕΝΝΟΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΤΡΙΤΗ 20-10-2020ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΘΗΚΑΝ ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 5 ΜΕΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ. ΕΝΝΟΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1.Οι μαθητικές κοινότητες, καθαρά παιδαγωγικός θεσμός που συνδέεται άρρηκτα με την εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελούν το χώρο για την ανάπτυξη της μαθητικής πρωτοβουλίας μέσα στο σχολείο, αποτελούν κύτταρο δημοκρατικής ζωής, όπου, με το […]

7 Σχόλια

Οκτ 05 2020

Ωρολόγιο πρόγραμμα από 5/10/2020 έως 7/10/2020

7 Σχόλια