Αρχεία για 20 Οκτωβρίου 2020

Οκτ 20 2020

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 5 ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ/ΕΝΝΟΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΤΡΙΤΗ 20-10-2020ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΘΗΚΑΝ ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 5 ΜΕΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ. ΕΝΝΟΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1.Οι μαθητικές κοινότητες, καθαρά παιδαγωγικός θεσμός που συνδέεται άρρηκτα με την εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελούν το χώρο για την ανάπτυξη της μαθητικής πρωτοβουλίας μέσα στο σχολείο, αποτελούν κύτταρο δημοκρατικής ζωής, όπου, με το […]

7 Σχόλια