Οκτ 21 2020

Κανονισμός λειτουργίας σχολείου

Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου

Το σχολείο ως μικρογραφία της κοινωνίας, έχει ως ρόλο του  να προετοιμάζει τους νέους ώστε να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία που θα τους υποδεχθεί. Επομένως, και η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής, στοχεύοντας στη δημοκρατική διαπαιδαγώγηση των νέων, οφείλει να διέπεται από ορισμένους κανόνες που απορρέουν από τη νομοθεσία, από τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του σχολείου και προσβλέπουν στο σεβασμό της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων του συνανθρώπου.

Α) Προσέλευση- Αποχώρηση μαθητών

1. Η πρώτη ώρα αρχίζει στις 8.10π.μ. Μαθητής που προσέρχεται στο Σχολείο μετά την είσοδο των μαθητών και του καθηγητή στην τάξη παραλαμβάνει από το γραφείο υπογεγραμμένο σημείωμα εισόδου και παραμένει εκεί μέχρι την έναρξη της δεύτερης ώρας, οπότε και προσέρχεται στην τάξη, προσκομίζοντας το σημείωμα στον διδάσκοντα.

2. Οι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες διδασκαλίας πριν από την έναρξη  κάθε διδακτικής ώρας. Μαθητής που καθυστερεί αδικαιολόγητα δε γίνεται δεκτός στην τάξη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. συνεργασία με καθηγητή που αποδεικνύεται με ανάλογο δικαιολογητικό σημείωμα), ο μαθητής γίνεται δεκτός στην τάξη.

3. Έξοδος μαθητή από το σχολικό χώρο χωρίς άδεια αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.  Εάν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα (π.χ. υγείας ή άλλο παρόμοιο), το παιδί φεύγει από το Σχολείο μόνο με τη συνοδεία του κηδεμόνα, ή εξουσιοδοτημένου από τον κηδεμόνα, προσώπου, αφού έχει προηγηθεί συνεννόηση με το Διευθυντή και έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια.

4. Η έξοδος μαθητή από την τάξη επιτρέπεται μόνο για πολύ σοβαρό λόγο.  Ειδικά για σχολικές δραστηριότητες, η απουσία των μαθητών από την τάξη επιτρέπεται στην περίπτωση που υπάρχει δικαιολογητικό σημείωμα για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, υπογεγραμμένο από τον διευθυντή, με την προϋπόθεση ότι ο μαθητής που έχει το σχετικό σημείωμα θα πάρει άδεια από τον εκάστοτε διδάσκοντα, πριν από την έναρξη του μαθήματός του.

5. Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν & να ενημερώνονται εγκαίρως για τις απουσίες του παιδιού τους, προσκομίζοντας τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Β) Γενικότερη συμπεριφορά

1. Το πολιτισμένο κλίμα στο σχολικό χώρο θεωρείται δεδομένο για την εκπαιδευτική διαδικασία.
Κάθε μαθητής οφείλει:

α) Να σέβεται το χώρο του σχολείου. Η διαφύλαξη καθαριότητας στους χώρους του σχολείου και η αισθητική τους αναβάθμιση δημιουργεί ευχάριστο κλίμα, υψηλό επίπεδο πολιτισμού και συνθήκες μεγιστοποίησης του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου.

β) Να φέρεται με ευπρέπεια στους καθηγητές, στο προσωπικό του σχολείου και στους συμμαθητές του.

γ) Να συμβάλλει στην ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος και των σχολικών εκδηλώσεων.

2. Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών μέσων στους χώρους του σχολείου καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής των μαθητών σε αυτό. Οποιαδήποτε ανάγκη των παιδιών για επικοινωνία καλύπτεται από το σχολείο. Επίσης, απαγορεύεται η φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση με οποιοδήποτε μέσο (π.χ. κάμερα, κινητό τηλέφωνο, συσκευή εγγραφής).

3. Το διάλειμμα είναι χρόνος μικρής ξεκούρασης. Παιχνίδια με μπάλες κ.λ.π. εγκυμονούν κινδύνους και γίνονται μόνο στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής με επίβλεψη και ευθύνη εκπαιδευτικού. Για τους ίδιους λόγους δεν επιτρέπεται οι μαθητές να φέρνουν στο χώρο του σχολείου μπάλες από το σπίτι τους.

4. Η εμφάνιση – αμφίεση των μαθητών μέσα στο Σχολείο αποτελεί εκδήλωση του δικαιώματος ανάδειξης της προσωπικότητάς τους και, κατά συνέπεια, ανήκει στο χώρο της προσωπικής τους ευθύνης. Ωστόσο, η άσκηση αυτού του δικαιώματος περιορίζεται από τα όρια που επιβάλλουν η μαθητική ιδιότητα και η «αντικειμενική» ευπρέπεια. Καλό είναι, επίσης, οι μαθητές να αποφεύγουν να φέρνουν στο σχολείο ακριβά κοσμήματα, ρολόγια, στυλό και άλλα είδη αξίας, καθώς και μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε περίπτωση απώλειας, το σχολείο δε φέρει καμία ευθύνη.

5. Τα παιδιά οφείλουν να θυμούνται ότι με τη συμπεριφορά τους εκπροσωπούν το σχολείο και τις οικογένειές τους. Για αυτό και για λόγους ασφαλείας είναι απαραίτητο να τηρούνται με ακρίβεια οι οδηγίες των καθηγητών  και οι μαθητές να  συνεργάζονται μεταξύ τους για την ομαλή διεξαγωγή του ημερήσιου προγράμματος..

6. Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, από τους κανόνες του σχολείου, από τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη σχολική ζωή και από τον οφειλόμενο σεβασμό στους συμμαθητές τους θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα σχολικά παραπτώματα αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την παιδαγωγική αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, χωρίς, όμως, να αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο.

Πρέπει, τέλος, να τονιστεί ότι το σχολείο αποδίδει μεγάλη σημασία στην αίσθηση ευθύνης των παιδιών, αλλά και στην εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς

7 Σχόλια
RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση