Οκτ 25 2020

Κοινωνική λειτουργός στη σχολική μονάδα μας.

Κοινωνική Λειτουργός στη σχολική μονάδα μας.

Η Σχολική μονάδα   υποστηρίζεται κάθε  Παρασκευή & από τον Νοέμβριο  κάθε Τετάρτη-Παρασκευή  ώρες  8.15-12.30 καθ’ όλη την σχολική  χρονιά 2020-2021 από την Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ), η οποία αποτελεί Πρωτοβάθμιο Όργανο του Υπουργείου Παιδείας για την Εκπαιδευτική και Διαγνωστική Αξιολόγηση και Υποστήριξη των αναγκών των μαθητών σε κάθε σχολική μονάδα Γενικής Εκπαίδευσης. Πρόκειται για ένα καινοτόμο θεσμό του εκπαιδευτικού συστήματος που δίνει έμφαση στην εκπαιδευτική και ψυχοκοινωνική  ενίσχυση των μαθητών.

Τα μέλη της ΕΔΕΑΥ δραστηριοποιούνται υπό το πρίσμα της συνεργατικής και διεπιστημονικής προσέγγισης (αξιολόγηση, πρόγραμμα διαφοροποιημένης διδασκαλίας, εκπαιδευτική παρέμβαση,  συνεργασία με υπηρεσίες) με στόχο  την υποστήριξη  του σχολικού πλαισίου.

Για  οποιοδήποτε  ζήτημα ενημερωθεί η  ΕΔΕΑΥ σχετικά με κάθε μαθητή/τρια, ισχύει το απόρρητο που διασφαλίζεται από τις διατάξεις των προσωπικών  δεδομένων.

Η συγκεκριμένη υποστήριξη παρέχεται στο Σχολείο μας δωρεάν με στόχο την ενδυνάμωση των μαθητών από την  ΕΔΕΑΥ σε μαθησιακό, συναισθηματικό  και  κοινωνικό  επίπεδο.

Προκειμένου τα μέλη της ΕΔΕΑΥ να προσφέρουν τις εξατομικευμένες υπηρεσίες  τους στους  μαθητές  είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη  των γονέων τους. Για αυτό τον λόγο θα ζητείται από τους γονείς  των μαθητών/τριων να υπογράφουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχονται την συνεργασία με την ΕΔΕΑΥ.

Οι γονείς μπορούν να απευθύνουν μετά  από αίτηση τα θέματα συνεργασίας προς την ΕΔΕΑΥ, εφόσον  επιθυμούν  να λάβουν  τις υπηρεσίες της. Από τον Ιανουάριο θα υποστηρίζεται και από Ψυχολόγο.

7 Σχόλια
RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση