2_Πρόγραμμα Μαθημάτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

από 25 Οκτωβρίου 2021_τμήματα

από 25 Οκτωβρίου 2021_εκπαιδευτικοί

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ

Η χρήση της προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική στους εσωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων και  στους εξωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων για τους/τις μαθητές/τριες σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων.

Για τα Self-Test

> Mαθητές/τριες οι οποίοι κατέχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, εισέρχονται στις σχολικές μονάδες με την επίδειξη του εν λόγω πιστοποιητικού ή βεβαίωσης.
> Οι υπόλοιποι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να διενεργούν self-test  δύο (2) φορές ανά εβδομάδα, πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντιστοίχως, έως και είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα .
> Οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι μαθητές/τριες επισκέπτονται τη σελίδα self-testing.gov.gr/#mathites, όπου και καταχωρούν το αποτέλεσμα του ελέγχου.
> Ο/Η μαθητής/τρια επιδεικνύει, χωρίς να παραδίδει, τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας (της Τρίτης και της Παρασκευής) και τη φέρει μαζί του/της κάθε μέρα, μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου ( κάθε Τρίτη και Παρασκευή) σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον Διευθυντή/Υποδιευθυντή.

Ενημέρωση γονέων
Για την παρακολούθηση της προόδου των μαθητών/μαθητριών, οι κηδεμόνες μπορούν να συναντούν το εκπαιδευτικό προσωπικό κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων (15′) βάση του ωρολογίου προγράμματος.