2_Πρόγραμμα Μαθημάτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ από 27/11/2023
τμήματα Α΄ τάξης
τμήματα Β΄ τάξης
τμήματα Γ΄ τάξης

εκπαιδευτικοί
———————————————————————————————
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- εξ αποστάσεως
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ενημέρωση γονέων
Για την παρακολούθηση της προόδου των μαθητών/μαθητριών, οι κηδεμόνες μπορούν να συναντούν το εκπαιδευτικό προσωπικό κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων, βάση του ωρολογίου προγράμματος.