2_Πρόγραμμα Μαθημάτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
από 14 Νοεμβρίου 2022_τμήματα

από 14 Νοεμβρίου 2022_εκπαιδευτικοί
———————————————————————————————
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- εξ αποστάσεως
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ενημέρωση γονέων
Για την παρακολούθηση της προόδου των μαθητών/μαθητριών, οι κηδεμόνες μπορούν να συναντούν το εκπαιδευτικό προσωπικό κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων, βάση του ωρολογίου προγράμματος.

Covid [08-09-2022]
Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/τριες σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων.

Για τα Self-Test
> Μαθητές/μαθήτριες: διενεργούν self-test  μία (1) φορα ανά εβδομάδα,
πριν από την Τρίτη έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα .

> Οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι μαθητές/τριες επισκέπτονται τη σελίδα edupass.gov.gr, όπου και καταχωρούν το αποτέλεσμα του ελέγχου.
> Ο/Η μαθητής/τρια επιδεικνύει εφόσον ζητηθεί, χωρίς να παραδίδει, τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας (της Τρίτης και της Παρασκευής) και τη φέρει μαζί του/της κάθε μέρα, μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου ( κάθε Τρίτη).