_Προαγωγικές και Απολυτήριες Εξετάσεις 2022

Γ΄ Εξεταστική Περίοδος –
Ειδική Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2022

Εκδόθηκαν σήμερα 9/9/2022 τα αποτελέσματα. Έχουν αναρτηθεί στη γραμματεία

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα των εξετάσεων πατώντας εδώ
Αν υπάρξουν μικρές τροποποιήσεις στο παραπάνω πρόγραμμα, οι οποίες θα σχετίζονται με ενδεχόμενες αλλαγές που θα υπάρχουν στο προσωπικό από το επόμενο σχολικό έτος , θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση

Εξεταστέα ύλη Γ΄τάξης
—————————————————————————————-

 • Ποιους αφορά: Μαθητές της Γ΄τάξης οι οποίοι έχουν ενημερωθεί με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πως οφείλουν μαθήματα προς απόκτηση πτυχίου ή/και απολυτηρίου (από τις Α΄και Β΄τάξεις έχουν προαγωγή στην επόμενη όλοι οι μαθητές/μαθήτριες)
 • Χρόνος διεξαγωγής εξετάσεων: Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου – Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022
 • Εξεταζόμενη ύλη: η ίδια με αυτή της Α΄εξεταστικής περιόδου (βλ. παρακάτω)
 • Διαδικασία εξετάσεων: η εξεταστική περίοδος Ιουνίου είναι ειδική>
  * τα θεωρητικά μαθήματα εξετάζονται γραπτά και προφορικά
  Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής
  * τα εργαστηριακά μαθήματα εξετάζονται γραπτά ή προφορικά
  > Τα αποτελέσματα από τις παραπάνω εξετάσεις αντικαθιστούν τους βαθμούς των τετραμήνων και των γραπτών της Α΄ και Β΄εξεταστικής περιόδου

———————————————————–

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μαθητές που μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων και της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου δεν λαμβάνουν απολυτήριο ή δεν λαμβάνουν πτυχίο ή και τα δύο ισχύουν κατά περίπτωση τα παρακάτω:
α) Επαναλαμβάνουν τη φοίτηση, εφόσον το επιθυμούν,…
β) Προσέρχονται στις επόμενες εξεταστικές περιόδους οποιουδήποτε άλλου σχολικού έτους, εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά:
α) δεν έχουν αποκτήσει πτυχίο εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα της Ειδικότητάς…
β) αν δεν έχουν αποκτήσει απολυτήριο …, εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας.

Αναλυτικά τα παραπάνω στα άρθρα 128-129-130 του Ν.4610/2019

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021-2022

—————————————————————————————
Εξεταστέα ύλη Α΄& Β΄τάξεων (τράπεζα θεμάτων)

Εξεταστέα ύλη Γ΄τάξης
—————————————————————————————-