Πρόγραμμα Erasmus+

Το σχολείο μας, από τον Οκτώβριο του 2021 μέχρι και τον Μάρτιο του 2023, υλοποιεί με επιτυχία εγκεκριμένο πρόγραμμα Erasmus+, KA122.

 

Τίτλος του προγράμματος:
«Αναζητώντας νέα μονοπάτια μάθησης μέσα από την ευρωπαϊκή μας κληρονομιά»

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σχέδιο κινητικότητας ενός μέρους των εκπαιδευτικών και αποτελεί μια ευκαιρία ώστε να αναπτύξει το σύνολο των εκπαιδευτικών του σχολείου δεξιότητες και γνώσεις και να ενισχύσει τις προσπάθειες που καταβάλλονται ώστε να υιοθετηθούν νέες μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Erasmus logo