Αμερικανικός φιλελληνισμός και δημόσιος χώρος

Στα πλαίσια του προγράμματος  ΜΟΡΙΑΣ ’21,το σχολείο μας συμμετείχε στην επετειακή δράση αδελφοποίησης σχολείων της περιφέρειας Πελοποννήσου με σχολεία ομογενών των Η.Π.Α., με στόχο την προσέγγιση της ιστορίας και της φιλελληνικής δράσης για τη στήριξη των επαναστατημένων Ελλήνων.

Οι μαθητές μας ασχολήθηκαν με την θεματική ενότητα Αμερικανικός φιλελληνισμός & δημόσιος χώρος. Στα πλαίσια αυτής, ερεύνησαν και εντόπισαν σημεία στην  Ελλάδα που συνδέονται με Αμερικανούς φιλέλληνες (αγάλματα & ονόματα οδών στην Ελλάδα).Λήψη αρχείου

Παράλληλα οι ομογενείς συμμαθητές τους από το σχολείο A.Fanits  – Brooklyn, συνέθεσαν μια παρουσίαση για την σύνδεση των Η.Π.Α. με τον ελληνικό πολιτισμό.

 

Δημοσιεύθηκε στην Πολιτιστικά προγράμματα. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.