Δ.Σ. 5ο ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ & ΤΙΤΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019-2020

Α. Για τους μαθητές/τριες που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσούν ή στο οικογενειακό τους περιβάλλον υπάρχει άτομο που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί  και απουσιάζουν δικαιολογημένα από το σχολείο, η βαθμολογία του β’ και γ’ τριμήνου καθώς και οι τίτλοι προόδου ή οι τίτλοι σπουδών των μαθητών/τριών:

θα επιδοθούν στους γονείς/κηδεμόνες:

  1. Σε δέκα οκτώ γονείς/κηδεμόνες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σάρωση των πρωτοτύπων, ύστερα από γραπτή συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων.
  2. Στους γονείς/κηδεμόνες την ημέρα λήξης των μαθημάτων στις 26/06/2020 και ώρα 08:00 π.μ. – 09:30 π.μ., λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή του συγχρωτισμού στο χώρο του σχολείου: Τήρηση αποστάσεων μεταξύ των γονέων  κατά ενάμιση (1,5) μέτρο τουλάχιστον και υποχρεωτικά χρήση μάσκας.

Β. Η επίδοση της βαθμολογίας του γ’ τριμήνου, καθώς και των τίτλων προόδου ή των τίτλων σπουδών των μαθητών/τριών , που παρακολουθούν τα μαθήματα θα γίνει:

  1. Στους γονείς/κηδεμόνες την ημέρα λήξης των μαθημάτων στις 26/06/2020 και ώρα 09:30 π.μ.- 11:00, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή του συγχρωτισμού στο χώρο του σχολείου: Τήρηση αποστάσεων μεταξύ των γονέων  κατά ενάμιση (1,5) μέτρο τουλάχιστον και προαιρετικά χρήση μάσκας.
  2. Σε είκοσι δύο γονείς/κηδεμόνες  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σάρωση των πρωτοτύπων, ύστερα από γραπτή συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων.
  3. Σε ογδόντα δύο μαθητές σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο στην τσάντα του κάθε μαθητή/τριας στις 25/06/2020, ύστερα από γραπτή συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων και χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία γονέων & κηδεμόνων στο σχολείο. Εφόσον επιθυμείτε να έρθετε στο Σχολείο την Παρασκευή 26/06/2020 και να μην επιδοθεί στον μαθητή/τρια την Πέμπτη, παρακαλώ ενημερώστε τον δάσκαλο/δασκάλα του τμήματος.

Ειδικότερα για τα παρακάτω τμήματα η  επίδοση της βαθμολογίας του γ’ τριμήνου, καθώς και των τίτλων προόδου των μαθητών/τριών , που παρακολουθούν τα μαθήματα θα γίνει:

Δ2/1ο υπο-τμήμα: Δέκα γονείς/κηδεμόνες που το επώνυμό τους ξεκινά από Β έως και ΠΑΓΩ στις 09:00 π.μ.- 10:00 π.μ..

Δ2/2ο υπο-τμήμα: Δέκα γονείς/κηδεμόνες που το επώνυμό τους ξεκινά από ΠΑΝΑ έως Ψ στις 10:00 π.μ. – 11:00 π.μ..

ΣΤ1/1ο υπο-τμήμα:  Εννιά γονείς/κηδεμόνες που το επώνυμό τους ξεκινά από Α έως και Μ στις 09:00 π.μ.- 10:00 π.μ..

ΣΤ1/ 2ο υπο-τμήμα: Εννιά γονείς/κηδεμόνες που το επώνυμό τους ξεκινά από Ο έως και Φ στις 10:00 π.μ. – 11:00 π.μ..

Παρατήρηση: 1. Εφόσον επιθυμείτε να έρθετε στο Σχολείο την Παρασκευή 26/06/2020 και να μην επιδοθούν οι τίτλοι στους μαθητές/τριες την Πέμπτη, παρακαλώ ενημερώστε τον δάσκαλο/δασκάλα του τμήματος.

2. Για όσους  γονείς/κηδεμόνες δεν προσέλθουν η βαθμολογία του β’ και γ’ τριμήνου καθώς και οι τίτλοι προόδου ή οι τίτλοι σπουδών των μαθητών/τριών θα φυλαχθούν για να παραδοθούν το Σεπτέμβριο.