Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων αποφοίτων Δημοτικών Σχολείων αρμοδιότητας Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

«Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων αποφοίτων Δημοτικών Σχολείων αρμοδιότητας Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-21 αναφορικά με θέματα χωροταξίας και μετεγγραφών»

Σε συνέχεια της διαδικασίας που αφορά τη χωροταξική κατανομή των αποφοίτων Δημοτικών σχολείων σε δημόσια Γυμνάσια αρμοδιότητας Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά για το σχολικό έτος 2020-21 και προς διευκόλυνση τόσο των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών όσο και της Υπηρεσίας μας, παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων ως προς τα ακόλουθα:

Α) Τα χωροταξικά όρια των σχολικών μονάδων κοινοποιούνται στις σχολικές μονάδες των Δημοτικών και Γυμνασίων, από όπου και δύνανται να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες .

Β)Στην περίπτωση που υπάρχει η επιθυμία για αλλαγή σχολείου και μόνο εφόσον αυτή πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους (οι οποίοι θα πρέπει να αποδεικνύονται με αντίστοιχα δικαιολογητικά, π.χ. αλλαγή διεύθυνσης), υποβάλλεται αίτημα μετεγγραφής με την έναρξη του διδακτικού έτους στη σχολική μονάδα στην οποία επιθυμεί να μετεγγραφεί ο μαθητής. Καμία αίτηση μετεγγραφής δε θα υποβάλλεται απευθείας στη Διεύθυνση Β/μιας Εκπ/σης Πειραιά.

Γ)Καθ’όλη την περίοδο ισχύος της υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108οικ.7874/12-03-20 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό» και αναφορικά με τα αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσής του, προς αποφυγή συνωστισμού η εξυπηρέτηση του κοινού από τη Διεύθυνση Β/μιας Εκπ/σης Πειραιά γίνεται μόνο εξ’αποστάσεως.

Για οποιαδήποτε ερώτηση-διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες μπορούν να αποστέλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dide-peiraia.att.sch.gr .

Παρακαλούμε για την έγκαιρη ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών Δημοτικών σχολείων και Γυμνασίων αρμοδιότητάς σας.
Ο Διευθυντής της Δ/νσης Δ.Ε. Πειραιά

Νικόλαος Σπ. Μουμούρης


Η χωροταξική κατανομή αποφοίτων Δημοσίων και Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων Δήμου Περάματος προς Δημόσια Γυμνάσια αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Πειραιά, για το σχολικό έτος 2020-21 διαμορφώνεται με βάση τα ακόλουθα χωροταξικά όρια:

1ο ΓΣ Περάματος
Εντός (δυτικά) του χωροταξικού πλαισίου που καθορίζεται από τις ακόλουθες οδούς: τέρμα 25ης Μαρτίου, νοητή γραμμή προς Ευήνου, Πλάτωνος, Κρίτωνος, Νικ. Πλαστήρα, Μεγ. Αλεξάνδρου, Φλέμινγκ, Νικ. Πλαστήρα, 3ης Σεπτεμβρίου, Εθνάρχου Μακαρίου, Λεωφ. Ειρήνης, Βάκχου, Λεωφ. Δημοκρατίας

2ο ΓΣ Περάματος
Εντός (βορείως) του χωροταξικού πλαισίου που καθορίζεται από τις ακόλουθες οδούς: Ευήνου & Πλάτωνος, Πλάτωνος, Κρίτωνος, Νικ. Πλαστήρα, Μεγ. Αλεξάνδρου, Φλέμινγκ, Νικ. Πλαστήρα, 3ης Σεπτεμβρίου, Φλέμινγκ, Ναπολέοντος Ζέρβα, Ξενοφώντος, Εθν. Αντιστάσεως, Αγίου Νικολάου, Μακεδονίας, Σκουφά, Π. Μελά, Χαρ. Τρικούπη, Μαυρομιχάλη, Λανίτου, Μπουμπουλίνας, νοητή γραμμή προς τέρμα Αγίας Τριάδος

3ο ΓΣ Περάματος
Εντός (νοτιοανατολικά) του χωροταξικού πλαισίου που καθορίζεται από τις ακόλουθες οδούς: Λεωφ. Δημοκρατίας & Βάκχου, Βάκχου, Λεωφ. Ειρήνης, Εθνάρχου Μακαρίου, 3ης Σεπτεμβρίου, Φλέμινγκ, Ναπολέοντος Ζέρβα, Ξενοφώντος, Αγίου Νικολάου, Μακεδονίας, Σκουφά, Π. Μελά, Χαρ. Τρικούπη, Μαυρομιχάλη, Λανίτου, Μπουμπουλίνας, νοητή γραμμή προς τέρμα Αγίας Τριάδος

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση:
1. Οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων που έχουν αδελφό-ή στην 1η ή 2η τάξη Γυμνασίου εγγράφονται στο ίδιο Γυμνάσιο με αυτό του αδελφού-ής  α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς διεύθυνσης κατοικίας.
2. Βάση της κείμενης νομοθεσίας η Δ.Δ.Ε. Πειραιά δύναται, σε συνεργασία με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, να προβαίνει σε τροποποιήσεις του χωροταξικού σχεδιασμού κάθε σχολικό έτος.
3. Οποιαδήποτε κατανομή μαθητών χωρίς αναφορά στην παραπάνω χωροταξική οριοθέτηση γίνεται για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας περί αριθμού μαθητών ανά τμήμα.
4. Επισημαίνουμε ότι οι τυχόν μετεγγραφές που θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο και εξής, δεν πρέπει να αλλοιώνουν τον αριθμό των τμημάτων ανά σχολική μονάδα όπως αυτός διαμορφώνεται από την παρούσα χωροταξία.

Διευκρίνιση:
Για τον εύκολο εντοπισμό στον χάρτη, έχουν υιοθετηθεί η ορθογραφία και ο τονισμός των ονομάτων οδών των Google Maps.