Θέμα «Συμπληρωματικές οδηγίες ΕΟΔΥ»

οδηγίες και ενημερωτικό υλικό του ΕΟΔΥ σχετικά με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

Τα σχολεία υιοθετώντας κανόνες υγιεινής σε συνεργασία με τις αρχές δημόσιας υγείας μπορούν να λειτουργήσουν με ασφάλεια με κύριο στόχο την ένταξη του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία και την προστασία ευάλωτων μαθητών και προσωπικού.

Περισσότερα : 1. Επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών (οδηγίες και ενημερωτικό υλικό του ΕΟΔΥ)

2. Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους

3. Υγιεινή των χεριών