Η Κωνσταντινούπολη του 1200 μ.Χ. ολοζώντανη!!!

Μπορούμε να δούμε πως ήταν η Κωνσταντινούπολη πριν την πρώτη της Άλωση; Ναι! Με κάθε λεπτομέρεια και με συνεχείς προσθήκες ο ακόλουθος δικτυακός τόπος μας βοηθάει να μεταφερθούμε στο τότε όχι απλά με τη φαντασία μας αλλά με τη βοήθεια της τεχνολογίας.
Κωνσταντινούπολη 1200