Εγγραφές μαθητών στην Α΄τάξη

Οι εγγραφές μαθητών στην Α΄ Τάξη θα γίνουν από 1 έως 19 Ιουνίου
Για την εγγραφή στην Α’ τάξη απαιτούνται :
α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν από την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης
β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) ( Το έντυπο το παραλαμβάνεται από το νηπιαγωγείο και μπορείτε να το προσκομίσετε μέχρι τέλη Σεπτέμβρη)
δ. Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας (π.χ εκκαθαριστικό εφορίας ή απόδειξη ΔΕΗ – ΕΥΔΑΠ, ή συμβόλαιο οικίας κλπ) .
ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου

Οι εγγραφές θα γίνονται στις εργάσιμες μέρες και από ώρα 08:30΄ μέχρι 13:30΄.
Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσοι-ες γεννήθηκαν το έτος 2009

 

Δημοσιεύθηκε στην ανακοινώσεις, Βιβλιοθήκη, τα νέα μας και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.