Το σχολείο & Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Το 4ο Νηπιαγωγείο Γέρακα ιδρύθηκε το 1995.Είναι διθέσιο, ενώ λειτουργεί και προαιρετικό, ολοήμερο πρόγραμμα.

ΦΕΚ Ίδρυσης της Μονάδας (B28/6/95)

Ανήκει στα όρια της Δ.Ε Γέρακα του Δήμου Παλλήνης.

Υπάγεται στην περιοχή διοικητικής  ευθύνης της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

&  παιδαγωγικής ευθύνης του 5ου ΠΕΚΕΣ Αττικής.

Εξωτερικοί και Εσωτερικοί ΧώροιΛήψη αρχείου