Διδακτικό Προσωπικό

Σύλλογος Διδασκόντων

Σχ. Έτος 2015-2016

1. Κασίδη Ευγενία (ολοήμερο τμήμα)
2. Κυρίμη Βασιλική (ολοήμερο τμήμα)
3. Νικοπούλου Μαρία (κλασικό τμήμα-Προϊσταμένη)

 Σχ. Έτος 2016-2017

1. Κυρίμη Βασιλική (Πρωινή Υποδοχή, Βασικό  Υποχρεωτικό Πρόγραμμα- Προϊσταμένη-Διαχειρίστρια Ιστολογίου)
2. Μπακογιάννη Βασιλική (Βασικό Υποχρεωτικό  Πρόγραμμα)
3. Μπατσούλη Λαμπρινή (Ολοήμερο Προαιρετικό Πρόγραμμα)

Σχ.Έτος 2017-2018

1. Κυρίμη Βασιλική (Πρωινή Υποδοχή, Βασικό  Υποχρεωτικό Πρόγραμμα- Προϊσταμένη-Διαχειρίστρια Ιστολογίου)
2. Μπατσούλη Λαμπρινή (Βασικό Υποχρεωτικό  Πρόγραμμα-τμήμα 2 )
3. Μπακογιάννη Βασιλική (Ολοήμερο Προαιρετικό Πρόγραμμα -τμήμα 1)

Σχ.Έτος 2018-2019

1. Κυρίμη Βασιλική (Ολοήμερο Προαιρετικό Πρόγραμμα- Προϊσταμένη-Διαχειρίστρια Ιστολογίου)
2. Μπατσούλη Λαμπρινή (Πρωινή Υποδοχή,Βασικό  Υποχρεωτικό Πρόγραμμα -τμήμα 1 )
3. Μπίτσιου Ελένη (Βασικό  Υποχρεωτικό Πρόγραμμα- τμήμα 2)

Σχ.Έτος 2019-2020

1. Κυρίμη Βασιλική (Πρωινή Υποδοχή,Βασικό  Υποχρεωτικό Πρόγραμμα -τμήμα 1- Προϊσταμένη-Διαχειρίστρια Ιστολογίου)
2. Τσάπου Δέσποινα ( Βασικό  Υποχρεωτικό Πρόγραμμα- τμήμα 2)
3. Σταφυλά Αθανασία (Ολοήμερο Προαιρετικό Πρόγραμμα)

 

Σχ.Έτος 2020-2021

1. Κουτσώνα Αθανασία (Πρόωρη υποδοχή-Βασικό  Υποχρεωτικό Πρόγραμμα- Τμήμα 1)

2.Κυρίμη Βασιλική (Βασικό  Υποχρεωτικό Πρόγραμμα -Τμήμα 2- Προϊσταμένη-Διαχειρίστρια Ιστοσελίδας)

3.Ψυχογιού Ναταλία (Ολοήμερο Προαιρετικό Πρόγραμμα)

4.Σιούλα Μαρίνα, Ψυχολόγος

 

Σχ.Έτος 2021-2022

1. Φιωτάκη Ευτυχία (Πρόωρη υποδοχή-Βασικό  Υποχρεωτικό Πρόγραμμα- Τμήμα 1)

2.Κασιώτη Μαρία (Βασικό  Υποχρεωτικό Πρόγραμμα -Τμήμα 2)

3.Κυρίμη Βασιλική (Ολοήμερο Προαιρετικό Πρόγραμμα, Αν. Προϊσταμένη-Διαχειρίστρια Ιστοσελίδας)

4. Σταματοπούλου Αικατερίνη,  Αγγλικά