Σχολ. Έτος : 2019-2020

1.Το νηπιαγωγείο μας υλοποίησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχολ. Δραστηριοτήτων ” Ελιά,  Ευλογημένο δέντρο”. 

OLEA EUROPAEA (ΕΛΙΑ) | Horomidis Agronomic Corp.

2. Το τμήμα 2 του νηπιαγωγείου μας λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία  του  COVID-19 υλοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

“e-Twinning – MENOYME ΣΠΙΤΙ ΜΑΖΙ “ , σε συνεργασία με περισσότερα από 200 σχολεία.