Προϊσταμένη: Ανέστη Κωνσταντίνα

Υπεύθυνη τμήματος  1: Ανέστη Κωνσταντίνα

Υπεύθυνη τμήματος 2:  Κάππου Σταματία

Λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό: Λασπιά Βικτωρία