ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ-ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ για τη Σχολική Χρονιά 2021-2022

Οι εγγραφές νηπίων/προνηπίων  για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από τις 1  έως 31 ΜαρτίουΕγγραφές μετά την 31η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δικαίωμα εγγραφής στο Νηπιαγωγειο έχουν:

  • Τα νήπια και προνήπια που κατοικούν στα όρια της σχολικής περιφέρειάς του. 
  •   Νήπια που είναι γεννημένα το 2016 και προνήπια που είναι γεννημένα το 2017 .

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, θα γίνονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής. 

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής θα υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ 

Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης (προς  αποφυγή συγχρωτισμού)  οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να προσέρχονται και να προμηθεύονται από τη σχολική μας μονάδα τα απαραίτητα έγγραφα και τις ανάλογες διευκρινίσεις ή βοήθεια που θα χρειαστούν,  ώστε να  συμπληρώσουν και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά για να ολοκληρωθεί η εγγραφή του παιδιού στο σχολείο.

Δικαιολογητικά εγγραφής στο νηπιαγωγείο:

Στο νηπιαγωγείο μας θα πρέπει να προσκομίσετε: 

  1. Την αίτηση εγγραφής εκτυπωμένη 
  2. Τα δικαιολογητικά για την φοίτηση στο προαιρετικό ολοήμερο*, για όσους επιθυμούν τη φοίτηση στο ολοήμερο, (βεβαιώσεις εργασίας ή κάρτες ανεργίας κλπ) 
  3. Βεβαίωση Φοίτησης αδελφών σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα (αν υπάρχουν αδέλφια που φοιτούν σε συστεγαζόμενο Σχολείο) 
  4. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή(Α.Δ.Υ.Μ.), συμπληρωμένο από τον γιατρό του παιδιού 
  5. Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια 
  6. Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Στην περίπτωση που θα αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με την διαδικασία εγγραφής σας επικοινωνήστε μαζί μας.

Για την κατάθεση των δικαιολογητικών της εγγραφής θα πρέπει να έχει προηγηθεί

τηλεφωνική επικοινωνία και συνεννόηση  με το νηπιαγωγείο μας 

Τηλέφωνο Σχολείου: 2622028257 (11 .00 π.μ – 1.οο μ.μ) 

Επισήμανση:

  • Τα προνήπια που φοιτούν ήδη στο σχολείο μας εγγράφονται αυτεπάγγελτα. 

 

Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης για τους κηδεμόνες

 

Ευχαριστώ για τη συνεργασία

Η προϊσταμένη