Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων Σχ. Έτους 2021-2022

Μαθητές που πρόκειται να δηλώσουν εξέταση σε ειδικά μαθήματα κατά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2022 και θέλουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα αυτά θα πρέπει οι ίδιοι (αν είναι ενήλικοι) ή οι κηδεμόνες τους (αν είναι ανήλικοι) να καταθέσουν στο σχολείο (δια ζώσης ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα που μπορείτε να βρείτε παρακάτω.

Τα ειδικά μαθήματα που μπορούν να δηλωθούν είναι : 1) Ελεύθερο Σχέδιο, 2) Γραμμικό Σχέδιο, 3) Γαλλικά, 4) Γερμανικά, 5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7) Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων καλύπτει 2-4 διδακτικές ώρες την ημέρα μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και τέσσερα μαθήματα.

Δείτε το ΦΕΚ

Δείτε την αίτησης δήλωσης μαθημάτων

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις, Πανελλαδικές. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.