Υποβολή δικαιολογητικών για την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Καλούνται οι γονείς & κηδεμόνες να προσκομίσουν στο σχολείο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που βεβαιώνουν ότι τα τέκνα τους εμπίπτουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για Covid-19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 8 της Κοινής Υπουργική Απόφασης Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/20-8-9-2020 (ΦΕΚ 3780 τα Β΄), έως και Παρασκευή 18-09-2020.

Δείτε την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/20-8-9-2020 (ΦΕΚ 3780 τα Β΄)

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις, Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.