Υποβολή Αίτηση-Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2019

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης είναι από την Τετάρτη 20 ως και την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019.

  • Οι μαθητές/ριες υποβάλλουν την Αίτηση-Δήλωση στο Λύκειό τους χωρίς δικαιολογητικά.
  • Η Αίτηση-Δήλωση των αποφοίτων συνοδεύεται υποχρεωτικά από
    • ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
    • την επίδειξη ταυτότητας/διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου αποδεικτικού της ταυτοπροσωπίας τους, προκειμένου να ελεγχθεί η ορθή καταχώριση των στοιχείων
    • μία (1) φωτογραφία

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗ-ΓΕΛ 2019 ME ΜΟΥΣΙΚΑ

Δημοσιεύθηκε στην Πανελλαδικές. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.