Αρχείο κατηγορίας Σχολικό Έτος 2020-21

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 2020-21Λήψη αρχείου

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗN Α΄ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 44 του Νόμου  4777/17-2-2021  σε τροποποίηση των άρθρων 6, 7 και 8 του Π.Δ. 79/2017, οι αιτήσεις εγγραφών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 (α) του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

  1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς/κηδεμόνες, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).
  2. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (Α.Δ.Υ.Μ.). Θα σας δίνεται στο σχολείο.
  4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας. Οι αιτήσεις εγγραφής να υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στο σχολείο που ανήκουν οι μαθητές/τριες σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας (άρθρο 5, ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α). Αποδεικτικά είναι μισθωτήριο κατοικίας, Ε1, λογαριασμός ΔΕΚΟ ή ότι άλλο κρίνουμε απαραίτητο.
  5. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για την εγγραφή του στο δημοτικό. Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του/της μαθητή/τριας.

Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2021-2022 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι  μαθητές που γεννήθηκαν από

1-1-2015 έως και 31-12-2015.

Διευκρινήσεις.

Οι εγγραφές θα γίνονται από 1 έως 20 Μαρτίου και ώρες 10 με 12 π.μ. από Δευτέρα έως Παρασκευή. Μετά την λήξη της προθεσμίας η εγγραφή γίνετε μόνο μετά από έγκριση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ παρακαλώ, να έρχεστε στο σχολείο φορώντας υποχρεωτικά μάσκα, να τηρείτε αυστηρά τις αποστάσεις  και να γράφετε το όνομα και τηλέφωνό , στο  βιβλίο των επισκεπτών.

Θα έχετε βγάλει φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού  με το όνομά του  και τα εμβόλια.

Θα συμπληρώνετε την αίτηση εγγραφής στο σχολείο, την δήλωση εγγραφής του  Ολοήμερου εάν το επιθυμείτε.

Οι Γονείς που βρίσκονται σε διάσταση παρακαλώ να προσκομίζουν και το χαρτί της επιμέλειας.

Επίσης να προσκομίζετε, αν υπάρχει,  και αξιολόγηση του ΚΕΣΥ ή αξιολόγηση από οποιοδήποτε άλλο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο.

Σας επισυνάπτω το Α.Δ.Υ. , την αίτηση εγγραφής και το χαρτί του Ολοήμερου για την δική σας διευκόλυνση.

 

                                         Με εκτίμηση

                                         Ο  Διευθυντής

                                       Ντρουμπογιάννης Χρήστος

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 2, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020Λήψη αρχείου

«Eco Education»

Το 45ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου συμμετέχει σε ένα νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus KA 229 με τίτλο » Eco Education».

Στο έργο «Οικολογική εκπαίδευση» συμμετέχουν έξι ευρωπαϊκά σχολεία, τρία ειδικά σχολεία από τη Ρουμανία, την Πολωνία και την Τουρκία και τρία σχολεία από την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα, από τα οποία δύο έχουν μαθητές με ειδικές ανάγκες.

Αυτή η συνεργασία προέκυψε από την ανάγκη να κάνουμε μια αλλαγή στις μεθόδους διδασκαλίας μας ώστε να είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον, στη συμπεριφορά των μαθητών και των γονέων μας ώστε να γνωρίζουν καλύτερα το περιβάλλον στο οποίο ζουν και πώς μπορούν να το προστατεύσουν και επίσης στο κοινό μας όραμα ,ότι είμαστε παρόντες και ενεργοί για το περιβάλλον. Για αυτό θα συμμετέχουν από όλα τα σχολεία-εταίρους περίπου 300 μαθητές με ειδικές ανάγκες και μαθητές, 300 γονείς, 60 εκπαιδευτικοί και τουλάχιστον 300 άτομα , συγκεντρώνοντας μαθητές και καθηγητές από άλλα σχολεία, εκπροσώπους των ΜΚΟ, τοπικές αρχές και ειδικούς στον τομέα της οικολογίας.

Οι ευκαιρίες για εξερεύνηση της φύσης είναι τεράστιες, επιτρέποντας στα παιδιά και τους νέους να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην οικοδόμηση της γνώσης τους και να έχουν στενότερη επαφή με το περιβάλλον και το νερό. Η επαφή με τη φύση καθιστά τα παιδιά πιο σταθερά και κατά συνέπεια λιγότερο ανήσυχα, βοηθώντας τα να αναπτύξουν αυτοεκτίμηση και να βελτιώσουν τις κοινωνικές δεξιότητες τους. Οι δεξιότητες ζωής μπορούν να οριστούν ως ένα σύνολο βασικών δεξιοτήτων που επιτρέπουν σε ένα άτομο να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις προκλήσεις της καθημερινής ζωής. Περιλαμβάνουν κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων, ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, καθώς και προσωπική και κοινωνική ευθύνη και ενσυναίσθηση.