Αρχείο κατηγορίας Σχολικό Έτος 2015-16

«Ποιος ήρωας των ψηλών βουνών θα ‘θελες να ‘σαι;»

Οι  απαντήσεις των παιδιών της στην ερώτηση «ποιος ήρωας των ψηλών βουνών θα ‘θελες να ‘σαι;» γραπτές και εικονογραφημένες.