ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗN Α΄ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 44 του Νόμου  4777/17-2-2021  σε τροποποίηση των άρθρων 6, 7 και 8 του Π.Δ. 79/2017, οι αιτήσεις εγγραφών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 (α) του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

  1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς/κηδεμόνες, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).
  2. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (Α.Δ.Υ.Μ.). Θα σας δίνεται στο σχολείο.
  4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας. Οι αιτήσεις εγγραφής να υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στο σχολείο που ανήκουν οι μαθητές/τριες σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας (άρθρο 5, ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α). Αποδεικτικά είναι μισθωτήριο κατοικίας, Ε1, λογαριασμός ΔΕΚΟ ή ότι άλλο κρίνουμε απαραίτητο.
  5. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για την εγγραφή του στο δημοτικό. Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του/της μαθητή/τριας.

Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2021-2022 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι  μαθητές που γεννήθηκαν από

1-1-2015 έως και 31-12-2015.

Διευκρινήσεις.

Οι εγγραφές θα γίνονται από 1 έως 20 Μαρτίου και ώρες 10 με 12 π.μ. από Δευτέρα έως Παρασκευή. Μετά την λήξη της προθεσμίας η εγγραφή γίνετε μόνο μετά από έγκριση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ παρακαλώ, να έρχεστε στο σχολείο φορώντας υποχρεωτικά μάσκα, να τηρείτε αυστηρά τις αποστάσεις  και να γράφετε το όνομα και τηλέφωνό , στο  βιβλίο των επισκεπτών.

Θα έχετε βγάλει φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού  με το όνομά του  και τα εμβόλια.

Θα συμπληρώνετε την αίτηση εγγραφής στο σχολείο, την δήλωση εγγραφής του  Ολοήμερου εάν το επιθυμείτε.

Οι Γονείς που βρίσκονται σε διάσταση παρακαλώ να προσκομίζουν και το χαρτί της επιμέλειας.

Επίσης να προσκομίζετε, αν υπάρχει,  και αξιολόγηση του ΚΕΣΥ ή αξιολόγηση από οποιοδήποτε άλλο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο.

Σας επισυνάπτω το Α.Δ.Υ. , την αίτηση εγγραφής και το χαρτί του Ολοήμερου για την δική σας διευκόλυνση.

 

                                         Με εκτίμηση

                                         Ο  Διευθυντής

                                       Ντρουμπογιάννης Χρήστος

Αφήστε μια απάντηση