Αρχείο κατηγορίας Erasmus

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 2, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020Λήψη αρχείου

«Eco Education»

Το 45ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου συμμετέχει σε ένα νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus KA 229 με τίτλο » Eco Education».

Στο έργο «Οικολογική εκπαίδευση» συμμετέχουν έξι ευρωπαϊκά σχολεία, τρία ειδικά σχολεία από τη Ρουμανία, την Πολωνία και την Τουρκία και τρία σχολεία από την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα, από τα οποία δύο έχουν μαθητές με ειδικές ανάγκες.

Αυτή η συνεργασία προέκυψε από την ανάγκη να κάνουμε μια αλλαγή στις μεθόδους διδασκαλίας μας ώστε να είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον, στη συμπεριφορά των μαθητών και των γονέων μας ώστε να γνωρίζουν καλύτερα το περιβάλλον στο οποίο ζουν και πώς μπορούν να το προστατεύσουν και επίσης στο κοινό μας όραμα ,ότι είμαστε παρόντες και ενεργοί για το περιβάλλον. Για αυτό θα συμμετέχουν από όλα τα σχολεία-εταίρους περίπου 300 μαθητές με ειδικές ανάγκες και μαθητές, 300 γονείς, 60 εκπαιδευτικοί και τουλάχιστον 300 άτομα , συγκεντρώνοντας μαθητές και καθηγητές από άλλα σχολεία, εκπροσώπους των ΜΚΟ, τοπικές αρχές και ειδικούς στον τομέα της οικολογίας.

Οι ευκαιρίες για εξερεύνηση της φύσης είναι τεράστιες, επιτρέποντας στα παιδιά και τους νέους να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην οικοδόμηση της γνώσης τους και να έχουν στενότερη επαφή με το περιβάλλον και το νερό. Η επαφή με τη φύση καθιστά τα παιδιά πιο σταθερά και κατά συνέπεια λιγότερο ανήσυχα, βοηθώντας τα να αναπτύξουν αυτοεκτίμηση και να βελτιώσουν τις κοινωνικές δεξιότητες τους. Οι δεξιότητες ζωής μπορούν να οριστούν ως ένα σύνολο βασικών δεξιοτήτων που επιτρέπουν σε ένα άτομο να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις προκλήσεις της καθημερινής ζωής. Περιλαμβάνουν κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων, ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, καθώς και προσωπική και κοινωνική ευθύνη και ενσυναίσθηση.

45o Δημοτικό: Μαθαίνει και εισάγει την καινοτομία, μέσα από τη συμμετοχή του σε προγράμματα Erasmus.

Κρήτη | 23.01.20  09:37

Το τρέχον σχολικό έτος στο συγκεκριμένο σχολείο υλοποιούνται τρία διαφορετικά ευρωπαϊκά προγράμματα

Στο 45ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, κατά το τρέχον σχολικό έτος, υλοποιούνται τρία ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus με επισκέψεις των ξένων εταίρων στο σχολείο μας, οι οποίες έλαβαν χώρα από τον Οκτώβριο έως και τον Νοέμβριο του 2019. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα Προγράμματα «Digital Classes… here and there», «Learning to Overcoming Violence Elements» και «What do we think about…developing critical thinking?».

Η υποδοχή όλων των αντιπροσωπειών έγινε μέσα σε εγκάρδιο κλίμα, καλωσορίζοντάς τες με τοπικά γλυκά, μουσική και κρητικούς χορούς από μαθητές και μαθήτριες, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι τελετές έναρξης των εργασιών των Προγραμμάτων μας, με θεατρικά και μουσικοχορευτικά δρώμενα εμπνευσμένα από τη μακραίωνη ιστορία του τόπου μας, με έμφαση στη Μινωική Κρήτη, η οποία και σηματοδοτεί την απαρχή της δημιουργίας της Ευρώπης και του πολιτισμού της.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Digital Classes… here and there», μας επισκέφθηκαν επτά εκπαιδευτικοί και δεκαεννέα μαθητές/τριες από την Τουρκία, την Ιταλία και την Πορτογαλία, προκειμένου να ασκηθούν στην απόκτηση και καλλιέργεια δεξιοτήτων, πάνω σε θέματα ψηφιακού γραμματισμού.

Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων πραγματοποιήθηκε στο αίθουσα Πληροφορικής του Σχολείου μας, με τη χρήση των Web2.0 Εκπαιδευτικών Εργαλείων: Animoto, StoryJumper, Hot Potatoes και Quiver, με στόχο να καταστούν οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι παραγωγοί της γνώσης, μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας, η οποία είναι γνωστό ότι παρέχει ελκυστικά κίνητρα μάθησης. Έτσι, οι μαθητές/τριες μπήκαν στη διαδικασία να επινοήσουν σενάρια, να δημιουργήσουν και να μοιραστούν βίντεο, αλλά και ασκηθούν στην τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), όπου μαθητές/τριες και ενήλικες ήρθαν σε επαφή με εντυπωσιακές διαδραστικές εφαρμογές.

Στο πλαίσιο του επόμενου Προγράμματός μας, με τον τίτλο «Learning to Overcoming Violence Elements», οι δεκαεπτά εκπαιδευτικοί από την Τουρκία, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Λιθουανία και τη Νότια Μακεδονία, που επισκέφθηκαν το Σχολείο μας, πραγματεύτηκαν μαζί με τους/τις Έλληνες συναδέλφους τους, θέματα σχετικά με την αντιμετώπιση των κρουσμάτων βίας στον χώρο του σχολικού περιβάλλοντος.

Για τον σκοπό αυτό σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε, από ομάδα εκπαιδευτικών του Σχολείου, ένα τρίωρο βιωματικό εργαστήριο, η πρώτη φάση του οποίου περιελάμβανε ασκήσεις αυτοσχεδιασμού και δραματοποίησης των βασικών συναισθημάτων ( φόβος, αγάπη, αηδία, απογοήτευση, χαρά, θυμός κ.ά.). Στη δεύτερη φάση του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες και προχώρησαν με απλά υλικά στην κατασκευή γιγαντόκουκλας, μέσω της οποίας η κάθε ομάδα εξέφραζε ένα συναίσθημα της επιλογής της. Στόχοι του εν λόγω εργαστηρίου ήταν η αναγνώριση, ανάλυση και έκφραση των ανθρώπινων συναισθημάτων καθώς και η άσκηση σε τρόπους διαχείρισης αυτών, ώστε να ελέγχονται και, κατά το δυνατόν, να αποτρέπονται οι καταστάσεις έντασης που συχνά απαντώνται στα σχολικά περιβάλλοντα.

Πέρα από την παραπάνω δράση, πραγματοποιήθηκε επίσης δειγματική διδασκαλία Αγγλικών, εμπνευσμένη από το προσφυγικό ζήτημα που διαχειρίζεται τα τελευταία χρόνια η χώρα μας, αναδεικνύοντας το θέμα της υποδοχής και ένταξης των προσφύγων μαθητών/τριών στο ελληνικό σχολείο, μέσα από την καλλιέργεια των συναισθημάτων της ενσυναίσθησης και της αποδοχής του Άλλου.

Επιπλέον, οι φιλοξενούμενοί μας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια δειγματική διδασκαλία Μουσικής, στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάστηκε το τραγούδι «Stop bullying», σε στίχους και μουσική που προέκυψαν από τη δημιουργική αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών του Σχολείου μας.

Παράλληλα, οργανώθηκαν παιγνίδια στην αυλή, ως τρόπος διαχείρισης των συναισθημάτων για τον περιορισμό των συγκρούσεων στον χώρο του σχολείου, ενώ συντάχθηκε από τα παιδιά των μικρότερων τάξεων και τις δασκάλες τους μια εφημεριδούλα με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό, η οποία και διανεμήθηκε στους εταίρους μας .

Τέλος, στο πλαίσιο του Προγράμματος «What do we think about… developing critical thinking?» είχαμε την ευκαιρία να υποδεχθούμε δεκαπέντε εκπαιδευτικούς από την Τουρκία, την Αγγλία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, οι οποίοι/ες προσέγγισαν το θέμα της κριτικής σκέψης, υπό το πρίσμα της υγιεινής διατροφής .

Έτσι, για τις ανάγκες του προγράμματος, οργανώθηκαν ποικίλες δραστηριότητες, με πρώτη μια δειγματική διδασκαλία Αγγλικών, η οποία στηριζόταν σε θεατρικό δρώμενο, με τίτλο «The fruitland». Σκοπός της συγκεκριμένης δραστηριότητας ήταν να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά πόσο σημαντική είναι για την υγεία και την ευεξία τους η καθημερινή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών.

Ακολούθησε θεματική παρουσίαση, με τίτλο: «Μέλι, ο θησαυρός της φύσης», κατά την οποία έγινε προβολή βίντεο με τη διαδικασία παραγωγής και επεξεργασίας μελιού, ενώ παράλληλα είχαμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε μέλι, γύρη, βασιλικό πολτό και πρόπολη, αλλά και να μιλήσουμε για τις ευεργετικές ιδιότητές αυτών.

Σε συνέχεια των παραπάνω δράσεων, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο παραδοσιακό χωριό «Αρόλιθος», όπου οι επισκέπτες μας είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στον ενδιαφέροντα χώρο και να γνωρίσουν τον αυθεντικό τρόπο ζωής της Κρήτης, παραδοσιακά επαγγέλματα τα οποία έχουν πλέον εξαφανιστεί, καθώς και να μαγειρέψουν αντιπροσωπευτικές κρητικές συνταγές.

Την τελευταία μέρα του Προγράμματος, μαθητές και μαθήτριες της Ε΄ τάξης ετοίμασαν πρωινό για τους καλεσμένους μας, που περιελάμβανε μέλι, χειροποίητη μαρμελάδα, σπιτικό κέικ, ζυμωτό ψωμί, γάλα, δημητριακά και παραδοσιακές αγνόπιτες, τις οποίες τα παιδιά παρασκεύασαν με τη βοήθεια μιας μητέρας, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Σχολείου μας. Ακολούθησε η παρουσίαση της διαδικασίας απόσταξης της ρακής, ποτού που σίγουρα αποτελεί το σήμα κατατεθέν της Κρήτης, και το «γευστικό ταξίδι» των εταίρων μας ολοκληρώθηκε δοκιμάζοντας για άλλη μια φορά παραδοσιακούς μεζέδες του τόπου μας.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε ότι οι εμπειρίες που βιώσαμε όλα τα μέλη της σχολικής μας κοινότητας, μέσα από την αλληλεπίδραση με τους Ευρωπαίους εταίρους, ήταν μοναδικές και θα αποτελούσε ευχής έργο η μύηση ολοένα και περισσότερων σχολείων στον υπέροχο κόσμο Erasmus!