Προγραμματισμένες συναντήσεις με γονείς

Σας ενημερώνουμε ότι οι συναντήσεις με γονείς θα πραγματοποιηθούν στις εξής ημερομηνίες:

16/01/2018          Συνολική ενημέρωση γονέων

06/02/2018         Συνολική ενημέρωση γονέων

13/03/2018          Ατομική ενημέρωση γονέων.