Εσωτερικός Κανονισμός Νηπιαγωγείου

Εσωτερικός Κανονισμός  σχολικού έτους 2021-2022Λήψη αρχείου

Εσωτερικός Κανονισμός σχολικού έτους 2022-2023Λήψη αρχείου