Αρχική » Διεύθυνση

Διεύθυνση

Διευθύντρια: Ζαφείρα Μπαλαμπανίδου ΠΕ03 – Μαθηματικός

Υποδιευθύντρια: Κρύστα Βλάχου ΠΕ02 – Φιλολόγων

Υποδιευθυντής: Γιώργος Πελεκούδας ΠΕ02 – Φιλολόγων

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση