Αρχική » Ιστορία σχολείου

Ιστορία σχολείου

Η Ιστορία του «Σχολείου»  – Συνοπτικά

Το σχολικό κτήριο στο οποίο στεγάζεται σήμερα το 3ο ΓΕΛ Κοζάνης λειτούργησε ως σχολείο για πρώτη φορά το 1993.  Πριν ακόμη το κτήριο παραδοθεί επίσημα στην  κοινωνία της Κοζάνης, οι  εκπαιδευτικοί και μαθητές του 2ου Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) Κοζάνης οι οποίοι προσωρινά στεγάζονταν στο «κτήριο του Δημόπουλου», «κατέλαβαν» το κτήριο για να λύσουν το πρόβλημα της προσωρινης εγκατάστασής τους.  Διευθύντρια τότε ήταν η κ. Ρίζου Αντιγόνη.  Στη συνέχεια, τη Διεύθυνση του Σχολείου ανέλαβε ο κ. Κοκκινίδης Αριστείδης.

Το σχολικό έτος 1998-99,  στο ίδιο κτήριο ήρθε και στεγάστηκε και το 2ο ΕΠΛ το οποίο (παράλληλα με το 2ο ΕΠΛ Κοζάνης)  το οποίο όμως στο τέλος του ίδιου σχολικού έτους καταργήθηκε.

Το σχολικό έτος 1998-99 ήρθε στο κτήριο και το 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ με Δ/ντή τον κ. Πιτένη Νικόλαο αλλά και το  3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ από το Πανόραμα Κοζάνης με Δ/ντή τον κ. Δουγαλή Ιωάννη και στη συνέχεια, το ίδιο σχολικό έτος, στη θέση των δύο συστεγαζόμενων ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ μετά από την συγχώνευσή τους δημιουργήθηκε το 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ με Δ/ντή τον κ. Δουγαλή Ιωάννη ο οποίος ως παλαιότερος κράτησε την θέση του Δ/ντή απέναντι στον  Δ/ντή Πιτένη Νικόλαο.    Στη συνέχεια, μετά τις επόμενες κρίσεις των Δ/ντών,  την Διεύθυνση του σχολείου (4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ) ανάλαβε ο κ. Σημαδόπουλος Κυριάκος.

Κατά το σχολικό έτος  1998-99,  το 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ μετατρέπεται/μετονομάζεται σε 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ (3ο ΓΕΛ Κοζάνης).

Κατά τα σχολικά έτη 1998-99 και 199-2000, το 3ο ΓΕΛ Κοζάνης συστεγάζεται με το 2ο ΕΠΛ Κοζάνης το οποίο σταματά να λειτουργεί (καταργείται) στο τέλος του σχολικού έτους 1999-2000.

Το 2011, μετά τις επόμενες κρίσεις των Δ/ντών,  την Διεύθυνση του 3ου ΓΕΛ Κοζάνης αναλαμβάνει ο κ. Δούμας Μιχαήλ ο οποίος συνταξιοδοτείται στον Ιούλιο του 2017 οπότε γίνονται και οι κρίσεις των νέων διευθυντών.

Από τον Ιούλιο του 2017 έως και τον Σεπτέμβριο του 2018 Δ/ντης του Σχολείου (3ο ΓΕΛ Κοζάνης) είναι ο κ. Αποστόλου Χαράλαμπος.

Από τις 5 Οκτωβρίου του 2018 Δ/ντής του Σχολείου αναλαμβάνει ο κ. Κεχαγιάς Χρήστος μέχρι και τον Ιούλιο του 2021 στου οποίου τη θητεία το σχολείο αναβαθμίζεται υλικοτεχνικά.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση