Αρχική » Ενδοσχολική επιμόρφωση Erasmus+ με θέμα: “Επαγγελματική εξουθένωση. Πρόληψη και αντιμετώπιση”

Ενδοσχολική επιμόρφωση Erasmus+ με θέμα: “Επαγγελματική εξουθένωση. Πρόληψη και αντιμετώπιση”

Την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024, στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε Ενδοσχολική Επιμόρφωση, στο πλαίσιο διάχυσης του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1 με κωδικό 2022-1-EL01-KA122-SCH-000071677 και θέμα: “Επαγγελματική εξουθένωση. Πρόληψη και αντιμετώπιση: Προς ένα ανθεκτικό σχολείο”. Το σχέδιο κινητικότητας συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιλάμβανε Εκπαίδευση και Κατάρτιση για εκπαιδευτικούς στα παρακάτω αντικείμενα:
“Burnout Syndrome and preventing teacher’s burnout” “Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών και η πρόληψή του” – Βαρκελώνη 28/8-3/9/2023, 20-24/11/2023 (Οργανισμός: Sherlock Edu)
“Empowered teachers: Rediscover your motivation and Energy”- “ Ενδυναμωμένοι εκπαιδευτικοί: ανακαλύψτε ξανά τα κίνητρα και την ενέργειά σας” – Δουβλίνο 8/7-15/7/2023 (Οργανισμός: Europass Academy)
“Resilience and well-being for teachers”- “Ανθεκτικότητα και ευημερία εκπαιδευτικών” – Βαρκελώνη 3-8/4/2023-Φλωρεντία 24-29/4/2023 (Οργανισμός: Europass Academy)
“Επαγγελματική εξουθένωση: πρόληψη και αντιμετώπιση” Βιωματικό εργαστήριο από προσκεκλημένους εμπειρογνώμονες 1-2/2/2024
Η ενδοσχολική επιμόρφωση ξεκίνησε με βιωματικό τρόπο καθώς ζητήθηκε αρχικά από τους εκπαιδευτικούς να προσδιορίσουν οι ίδιοι την έννοια και τις αιτίες της επαγγελματικής εξουθένωσης. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε στη σχολική μονάδα και συζητήθηκαν τα συμπεράσματα που προέκυψαν. Αφού αναζητήθηκαν οι αιτίες και τα συμπτώματα της επαγγελματικής εξουθένωσης, αναλύθηκαν με σχετικά παραδείγματα μέθοδοι διαχείρισης άγχους και καταστάσεων (Στρατηγικές αντιμετώπισης στόχων, διαχείρισης συγκρούσεων και αρνητικών συναισθημάτων, “Μενού ψυχικής υγείας”, Τεχνική αυτόματης καταγραφής σκέψεων) ενώ έγινε αναφορά και σε εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που συμβάλλουν στην ψυχική υγεία και την ισορροπία και των μαθητών ( Κοινωνικο- συναισθηματική προσέγγιση, προσέγγιση με έμφαση στην ανάπτυξη κι όχι μόνο στο αποτέλεσμα κλπ)
Στην ενότητα σχετικά με την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών αναπτύχθηκαν τεχνικές θέσπισης ορίων, ενίσχυσης των δυνατών μας σημείων, καλλιέργειας της θετικής σκέψης, ανάπτυξης της συναισθηματικής μας νοημοσύνης και αποτελεσματικότερης επικοινωνίας. Παράλληλα αναζητήθηκαν εσωτερικές και εξωτερικές πηγές έμπνευσης, ενθάρρυνσης και καθοδήγησης, παρουσιάστηκαν τεχνικές χαλάρωσης και διαλογισμού και τονίστηκε η σημασία της άσκησης στη φύση στην ενίσχυση της ενσυνειδητότητας (midfulness).
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και της ευημερίας των εκπαιδευτικών αξιοποιήθηκαν βίντεο και παραδείγματα αξιοποίησης της τέχνης για την ψυχική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, αναλύθηκαν τρόποι καλλιέργειας της ενσυναίσθησης, αναγνώρισης των συναισθημάτων και τονίστηκε η ανάγκη συναισθηματικής, ψυχικης και σωματικής ισορροπίας ως βασικά στοιχεία ενός ενδυναμωμένου εκπαιδευτικού. Η επιμόρφωση συνεχίστηκε με συζήτηση για την έννοια της ευημερίας στο σχολείο και τρόπους για να την πετύχουμε ατομικά, εκπαιδευτικοί και μαθητές αλλά και συνολικά ως σχολική κοινότητα.
Τέλος, συζητήθηκαν οι εμπειρίες εκπαιδευτικών σχετικά με την πειραματική εφαρμογή στην σχολική τάξη πολλών από τις ανωτέρω τεχνικές και μεθόδους που αφορούν στη διαχείριση του άγχους, την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, της αυτογνωσίας και της αποτελεσματικότερης επικοινωνίας. Η θετική ανταπόκριση της πλειοψηφίας των μαθητών ενίσχυσε την πεποίθησή μας ότι είναι εφικτή η προσαρμοσμένη εφαρμογή όσων τεχνικών αναφέρθηκαν και συζητήθηκαν στην επιμόρφωση όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο σχολικής κοινότητας οδηγώντας σε ένα “ανθεκτικό” σχολείο.

 

 

 

 

Όνομα συντάκτη

Όνομα: 3ο ΓΕΛ Κοζάνης

Σύντομο βιογραφικό:
Περισσότερες πληροφορίες

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση