ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Ανακοινώνεται  ότι  το   σχολείο  κατά  τη  διάρκεια  της  θερινής  περιόδου  θα  είναι  ανοικτό  κάθε  ΠΕΜΠΤΗ ,  9-12 π.μ. Παρακαλούνται  οι  απόφοιτοι  να  προσέλθουν  να  παραλάβουν  τις  Βεβαιώσεις  Συμμετοχής  στις  Πανελλαδικές  Εξετάσεις.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Υπενθυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στo Αστυνομικό Tμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την ώρα 15.00 της 15-06-2017.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται πρωτίστως στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα  και δευτερευόντως στα τηλέφωνα 2131520774, 2131520327.

Ακολουθεί η εγκύκλιος:   astinomia201718

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 – 2018 ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. 2017