Συνεργασία του Ιονίου Πανεπιστημίου με το 3ο Λύκειο Κέρκυρας σε ένα νέο πρόγραμμα Erasmus+

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών: Τμήμα Ιστορίας και Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας) και το 3ο Γενικό Λύκειο Κέρκυρας θα συνεργαστούν στο πρόγραμμα  Erasmus+ “Past Continuous”.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις πιο εξελιγμένες ψηφιακές μεθόδους που εντάσσονται με παιδαγωγικό τρόπο στο πρόγραμμα σπουδών  του μαθήματος της Ιστορίας και στην αξιοποίηση σύγχρονης μεθοδολογίας καθώς και στην παραγωγή ψηφιακού διδακτικού υλικού με βάση τις αρχές του ιστορικού γραμματισμού.

Πρόκειται για μια δημιουργική πρόταση ομάδας εκπαιδευτικών του 3ου Λυκείου Κέρκυρας προς  το Ιόνιο Πανεπιστήμιο η οποία  υλοποιείται μέσα από μια  ευρύτερη συνεργασία  τριών ευρωπαϊκών σχολείων και δύο Πανεπιστημίων με συντονιστή το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης. Με την καθοδήγηση  του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο η μεθοδολογία που θα παραχθεί θα εφαρμοστεί στα σχολεία εταίρους και θα προταθεί στα ευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών.

 Τμήμα Ιστορίας  
Κώστας Αγγελάκος,  Νικολέτα Ρούσσου, Πάνος Μηλιώνης

Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Σωτήρης Λίβας, Αναστασία Παριανού

3ο Γενικό Λύκειο Κέρκυρας
Μαρία Ανυφαντή, Δώρα Παπαδοπούλου, Ευτυχία Κούστα