Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ 2023

Σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι μαθητές/-τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2023, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) 2023.

Η προθεσμία για όλους τους υποψήφιους  ορίζεται από Τρίτη 29-11-2022 ως και Δευτέρα  12-12-2022.  

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της  δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

Οι υποψήφιοι, αφού συμπληρώσουν την Αίτηση – Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο, θα προσέρχονται στο Λύκειό τους για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την ΑΙΤΗΣΗ σε ψηφιακή μορφή:

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ