Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκδρομή της Β’ τάξης στην Βουλή των Ελλήνων

Το 3ο Γενικό Λύκειο Κέρκυρας καλεί όσους ενδιαφέρονται να αναλάβουν την πραγματοποίηση της 4/ήμερης εκδρομής των μαθητών της Β΄ Τάξης του σχολείου μας στη Αθήνα (Βουλή των Ελλήνων και Παναθηναϊκό Στάδιο) να καταθέσουν προσφορά σε κλειστό φάκελο μέχρι 10-2-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου.

Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται:

Περισσότερα