Υπολογισμός του Γενικού Μέσου Όρου στην Α΄ τάξη για το σχ. έτος 2012-2013

Στην Α΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας, και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. (Η βαθμολογία του κάθε μαθητή στο μάθημα της «Ερευνητικής Εργασίας» προκύπτει ως ο μέσος όρος της αντίστοιχης βαθμολογίας του στα δυο τετράμηνα και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.)

Ο Γενικός Μέσος Όρος προκύπτει από τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μη κλαδικών μαθημάτων και των γινομένων των βαθμών ετήσιας επίδοσης των κλαδικών μαθημάτων πολλαπλασιαζόμενων επί το πλήθος των κλάδων του μαθήματος, διά του πλήθους των μη κλαδικών μαθημάτων και των κλάδων των μαθημάτων

[152212/Γ2/04-12-2012]

17ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός μέσω Internet «ΛΥΣΙΑΣ»

Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα διοργανώνουν τον 17ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό μέσω Internet, “ΛΥΣΙΑΣ”, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας (Δ΄, Ε΄ και Στ΄ Τάξεων Δημοτικού) και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Περισσότερα

Ημερίδες στην Κέρκυρα στις 6 και 7 Δεκεμβρίου με τίτλο: Προστασία του Παιδιού από τη Βία και την Εκμετάλλευση-Πρόληψη Παιδικής Κακοποίησης »

Το Δίκτυο Στήριξης Μαθητών, οι «Τρεις Ιεράρχες», στο πλαίσια των επιμορφωτικών του δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, προγραμματίζει εκδηλώσεις στις 6 και 7 Δεκεμβρίου 2012 με θέμα: «Προστασία του Παιδιού από τη Βία και την Εκμετάλλευση-Πρόληψη Παιδικής Κακοποίησης». Για το σκοπό αυτό έχει προσκαλέσει  το Συνήγορο του Παιδιού, υπηρεσία με αρμοδιότητες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και  εκπαίδευσης ενηλίκων και ανηλίκων για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Περισσότερα

3ος Διαγωνισμός Ποίησης 1ου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας

Το 1ο Γενικό Λύκειο Κέρκυρας προκηρύσσει τον 3ο διαγωνισμό εφηβικής ποίησης για το έτος 2012-2013.  Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε όλες τις μαθήτριες και όλους τους μαθητές όλων των τάξεων των Ημερησίων Λυκείων της Κέρκυρας. Ημερομηνία έναρξης του ποιητικού διαγωνισμού ορίζεται η 25η Νοεμβρίου και καταληκτική ημερομηνία υποβολής η 20η Φλεβάρη 2013.  Περισσότερα