Ευχαριστήρια επιστολή προς την Παιδική Βιβλιοθήκη Χαλανδρίου

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας εκφράσω τις ευχαριστίες όλης της σχολικής κοινότητας του 3ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου για τη δωρεά σας προς τη Σχολική μας Βιβλιοθήκη. Τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για τη μετατροπή της παλιάς βιβλιοθήκης μας σε ένα σύγχρονο χώρο ανάγνωσης και μελέτης με νέους τίτλους βιβλίων, με νέα […]

Όλο το άρθρο

Οδηγίες για την Πλατφόρμα EDUPASS

Σας αποστέλλουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 140791/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Οδηγίες για την Πλατφόρμα EDUPASS». ΕΞΕ – 140791 – 2021 – Οδηγίες για την Πλατφόρμα EDUPASS    

Όλο το άρθρο

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 και έπειτα από ένα έτος πιλοτικής εφαρμογής σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες της χώρας θεσμοθετήθηκε η γενίκευση της δράσης «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» σε  όλους τους τύπους των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων της χώρας. Σκοπός των εργαστηρίων είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων (soft skills), δεξιοτήτων ζωής (life skills) και δεξιοτήτων τεχνολογίας […]

Όλο το άρθρο