Εμβολιασμός έναντι κοκκύτη-Συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών

Ενημέρωση

Σας διαβιβάζουμε το έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας, με θέμα «Εμβολιασμός έναντι του κοκκύτη -Συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών».

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ