Ολοκλήρωση και διάχυση του έργου “Make the environment green again”(Α2)

Μετά από 5 μήνες, ολοκληρώσαμε το project μας με παρουσίαση δραστηριοτήτων στη σχολική κοινότητα και απονομή βεβαιώσεων στους μαθητές μας που συμμετείχαν. Ευχαριστούμε τους γονείς και τους συναδέλφους για τη συνεργασία! Εκπαιδευτικοί: Μαρία Ζαρογιάννη, Τέτη Θωμά https://www.canva.com/design/DAGHQGzNsZI/LPKFKz7hsviFZZsek0rFBg/view?utm_content=DAGHQGzNsZI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor Συνεργατικό e-book για τις λύσεις της ρύπανσης: https://www.storyjumper.com/book/read/172110401/MAKE-THE-ENVIRONMENT-GREEN-AGAIN-Solutions-for-Pollution-Collabo

Όλο το άρθρο