ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟ ΜΥΑΛΟ ΚΑΙ ΣΩΜΑ (Β’)

Στα πλαίσια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας με θέμα την διατροφή στη Β’ Δημοτικού, οι μαθητές, αφού παρακολούθησαν βίντεο με ενημερωτικό υλικό, υλοποίησαν στην αυλή διάφορες δράσεις, όπως η δημιουργία ακροστιχίδας με λέξεις για την διατροφή και διατροφικής πυραμίδας. Επίσης, έπαιξαν  το παιχνίδι Πόσες Μερίδες που βοήθησε στην κατανόηση των υγιεινών και ανθυγιεινών τροφών καθώς και στο […]

Όλο το άρθρο