Χριστουγεννιάτικο εργαστήριο

Σχολική Βιβλιοθήκη

Χριστουγεννιάτικο εργαστήριο στη Σχολική μας Βιβλιοθήκη βασισμένο στο βιβλίο
« Εκατοντάδες χιλιάδες Αγιοβασίληδες» των Χιρόκο Μοτάι και Μαρίκα Μαϊγιάλα από τις εκδόσεις Πατάκη.

https://www.canva.com/design/DAFVUW5beyg/zwj-NLVvqzK3t10NqrI_9w/view?utm_content=DAFVUW5beyg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink#1