Συνοπτική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4189/10-9-2021 για την αξιολόγηση του έργου των σχολικών μονάδων, αναρτάται συνοπτική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου για το σχολικό έτος 2021-2022. Συνοπτική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης

Όλο το άρθρο