Μυρσίνη (Β2)

Δραστηριότητες «Points de rencontre»

Ολοκληρώνουμε  το eTwinning  έργο “Points de rencontre”  με μια σύγκριση  παραδοσιακών παραμυθιών από τη Γαλλία και την Ελλάδα που θυμίζουν τη Χιονάτη.  Η Μυρσίνη είναι  η ελληνική εκδοχή της  Χιονάτης.  Εικονογράφηση από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Β2.

https://www.canva.com/design/DAFBuax8n6o/uQWBh2riFSWIVFVflfplZA/view?utm_content=DAFBuax8n6o&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharepresentation