ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανακύκλωση των μπαταριών και με στόχο τη δημιουργία κοινωνικής συνείδησης των παιδιών για ένα καλύτερο και πιο υγιές περιβάλλον, η εταιρεία ΑΦΗΣ σε συνεργασία με την Οργάνωση Γη διενεργεί σχολικό διαγωνισμό για μαθητές Δημοτικού, τους μελλοντικούς ενήλικες αυτού του πλανήτη. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού καλούνται οι μαθητές, σε […]

Όλο το άρθρο