Ωράριο

Το ωράριο λειτουργίας αναγράφεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του σχολείου μας σε αυτήν την ιστοσελίδα