Κανονισμός Λειτουργίας

https://blogs.sch.gr/3dimait/files/2021/10/3ο-ΔΗΜ.-ΣΧ.-ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ_ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ65410-ΣΕΕ-1.docx